ពុទ្ធោ អតីតតារាម៉ូដែល កេត សូរ៉ា ធ្វើអ.ត្តឃា.ត ព្រោះជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត - TrueID