ប្លែកកប់ ផាត់មុខរាងកា.ចបន្តិច មាស សុខសោភា ស្អាតដូចកូនតុក្កតា - TrueID