អបអរសាទរ ប៉ាង ពេជ្ររចនា ទទួលបានតំណែង Miss Asia Global Cambodia 2022 - TrueID