អ្នកណាមិនស្រលាញ់ ថ្ងៃកំណើតខ្លួនឯងសោះ Jungkook ឲ្យកាដូរ ARMY វិញ! (មានវីដេអូ) - TrueID