ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង? តារារ៉េប Lee Young Ji ធ្វើកម្មវិធីមិនតុបតែងខ្លួន ព្រោះខ្ចិល - TrueID