ក្រោយផ្អើលមិនទាន់ក្លាយជាតារាល្បីផង ឆ្មើងឆ្មៃបាត់ ថុល ភិទិ បកស្រាយថា… - TrueID