ច្បាស់លាស់ហេីយ​ ស៊ីន​ យូប៊ីន​ បង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះ​ ក្រោយស្វីត​ៗ​ជាមួយ​ វ៉ៃហាំង​ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ - TrueID