ម៉ូលីយ៉ា ទម្លាយថា រឿងឧកញ៉ាបា.ញ់ នៅមុខផ្ទះអស់៤គ្រាប់ ជារឿងប្រពន្ធក្រោយប្តីនាងទេ - TrueID