ច្បាស់ៗចំៗ ល្បីជាប្រុសក្បត់ សេង មង្គល បកស្រាយ រឿង នីរ័ត្ន និង ចែដាណា(មានវីដេអូ) - TrueID