មូលហេតុនេះសោះបាន វី ឌីណែត មើលទៅទុ.ក្ខព្រួ.យណាស់ ក្រោយមរ.ណភាពម្តាយ (មានវីដេអូ) - TrueID