ពិតជាអស្ចារ្យ ព្រះកាយច័ន្ទ និង សុខ និដាណាត់ នឹងធ្វើពិធីការិនីសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ MPIC - TrueID