មួម៉ៅ​គេ​ថា​មិន​ប្រ៊េន ឈិន ម៉ានិច្ច ​​សម្ញែង​ឈុត​គ្រឿង​អលង្ការ​ និងឡាន ៦ម៉ឺនដុល្លារ ​ហើយ​បោះ​សម្ដី​ថា… - TrueID