ប្រកួតMiss Universe 2022 ហង្ស សុរិយ៉ាន់ បានត្រឹមTop10 មិនអស់ចិត្ត ដាក់ពាក្យប្រកួតកម្មវិធីមួយទៀត - TrueID