ខណៈចូលរួមប្រកួត Miss Teen International ឌី បញ្ញាវិមាលា តែងខ្លួនលេចធ្លោរាល់ថ្ងៃ - TrueID