គេតារា​ គេពាក់អីក៏សម! គ្រាន់តែ ថេណា​ ស្លៀកពាក់ខោអាវរលុងៗបែបនេះ ក៏ជះរាងសង្ហាយកទៅណាមិនអស់ - TrueID