តែស្ករពេក Peypey Dy ចេញមុខព្រលះអ្នកទើស ទឹកមុខ បេក្ខជន ភិទិ ពេលប្រកាសលទ្ធផល(មានវីដេអូ) - TrueID