ក្រោយពីរង.រ.បួ.ស Yang Mi បង្ហាញខ្លួនជាថ្មី នៅព្រលានយន្តហោះ - TrueID