ប្រុសក៏មានទឹកភ្នែក ក្រោយស្ដាប់ កែវ វាសនា ច្រៀង ជីងចក់ បានត្រឹមរលីងរលោងទឹកភ្នែក(មានវីដេអូ) - TrueID