ផ្ចាញ់ផ្ចាល់ ចុះឡេីង​! អតីតភរិយា​ ពូចក់​ ប៉ុនប៉ង. ​ស.ម្លា.ប់​ខ្លួនផ្តាំផ្ញើរគេឯង ឲ្យជួយមើលកូន....(មានវីដេអូ) - TrueID