ធ្លាប់តែរៀបចំខ្លួនឃ្យូតៗ ពេលតែងខ្លួនឆើតឆាយ ពេជ្រ រស្មី កាន់តែស្អាត - TrueID