ទឹកចិត្តប្ដី! បានឡានថ្មី RR ជិតមួយលានដុល្លារ ហេង ឡុង ប្រគល់សិទ្ធឲ្យ ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ភ្លាមៗ - TrueID