ល្បីថា ច្រមុះ.មិន.ស្អាត សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា រត់ទៅកែសម្ផស្ស មើលសឹងមិនស្គាល់ - TrueID