មើលមកស្រស់បស់ ជីវិតស្រស់បំព្រង មិននឹកស្មាន តារាស្រីទាំងនេះ ធ្លាប់បង្ហើបជួបរឿងមានជំងឺ.... - TrueID