មានអីជូនពរidol? ឆ្នាំនេះ តារាស្រីវ័យក្មេងទាំងនេះ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆាប់ៗហើយ - TrueID