ម៉េចអញ្ចឹង? Zendaya និយាយថា ​បើនាងជាអ្នកដឹកនាំរឿង តួឯកស្រីត្រូវតែជាស្រីសម្បុរ.... - TrueID