ហ្សូរីដា បោះសម្តីបែបនេះ ក្រោយឃើញ មហាជនរិះគ.ន់ ក្របមុខ រឿងភាគថៃ ប្រើផ្ការំដួល - TrueID